Mapa regionu Zlatá cesta

Turistický region Zlatá cesta se nachází v česko-německém příhraničí a nabízí řadu turisticky atraktivních přírodních, historických a kulturních zajímavostí.

Historie Zlaté cesty

Jednou ze základních snah českého krále a císaře Říše římské Karla IV. bylo posílit ekonomiku českých zemí a přivést sem mezinárodní obchod.

Kromě staré obchodní cesty vedoucí z Kolína nad Rýnem přes Drážďany na Krakov a Kyjev vznikla nová obchodní tepna, která vedla z bohatého Porýní na Norimberk a odtud do Prahy a dále na Brno. Oživení Norimberské cesty vedlo ještě za Jana Lucemburského k vytvoření tzv. Říšské silnice. Tato cesta postupně překonala významem doposud nejfrekventovanější přístupovou cestu do Čech - tzv. Řezenskou cestu. Z Norimberku se Říšská silnice vydala přes Lauf a Sulzbach do Bärnau. Překonáním hraničního hvozdu mezi Bärnau a Tachovem vstoupila tato dálnice středověku do českých zemí.

Tachov byl prvním českým městem na její trase. Tachovský hrad strážil bezpečnost Českého království již od první poloviny 12. století, kdy ho nechal zbudovat kníže Soběslav.

V pozdním středověku popisovaná cesta přinesla oblastem, jimiž procházela, nebývalý ekonomický rozkvět.
Počátkem 16. století byla silnice prvně i písemně pojmenována „Gűlden Strasse".

MAS Zlatá cesta, o.p.s.

Provozovatel ceskymlesem.eu

Pivovarská 281, 34701 Tachov

tel: 373 700 804

email: mas@zlatacesta.cz

web: www.zlatacesta.cz

IČ: 27960820

Kompletní kontaktní informace

© 2015 MAS Zlatá cesta o.p.s., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem MAS Zlatá cesta o.p.s. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.